Bezdech senny a choroby serca (cz. 1)

Bezdech a choroba wieńcowa i niewydolność serca

W artykułach zamieszczonych na naszym blogu wspominaliśmy już, że wśród niebezpiecznych powikłań obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) jedno z głównych miejsc zajmują groźne choroby serca. W kolejnym cyklu chcielibyśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Bezdech senny w oczywisty sposób wpływa na pogorszenie jakości naszego życia, wywołując wiele niespecyficznych objawów, które trudno nam często powiązać z jednym konkretnym schorzeniem. Przede wszystkim należy jednak uświadomić sobie, że ta zdradliwa choroba uszkadza wiele układów naszego organizmu – między innymi układ krążenia.

Szkodliwy wpływ OBS na serce i układ krążenia

Bezdechy senne prowadzą między innymi do zaburzenia tzw. równowagi wykrzepiania i fibrynolizy. Wykrzepianie jest procesem powstawania w świetle naczyń krwionośnych licznych mikrozakrzepów zaś fibrynoliza to ich naturalny, fizjologiczny rokład. W ramach naturalnej homeostazy organizmu ludzkiego, obydwa te procesy powinny znajdować się w równowadze. Zaburzenie równowagi prowadzi do powstawania trwałych zakrzepów, a często również doprowadza do zużycia czynników krzepnięcia.

OBS ma również wpływ na automatyzm serca i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Prowadzi do zahamowania aktywacji chemoreceptorów, odpowiadających między innymi za regulację czynności pracy serca. To z kolei wzmaga pobudzenie układu współczulnego i powoduje nasilenie reakcji naczyniowej oraz skurcz naczyń wieńcowych. W wyniku hipoksji dochodzi do niedotlenienia mięśnia sercowego. Uszkodzenie śródbłonka naczyń wieńcowych powoduje zwiększenie wydzielania endoteliny, co z kolei prowadzi do reakcji naczynioskurczowej i pogorszenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne.

Najgroźniejszym powikłaniem jest w tej sytuacji tzw. „nagły zgon sercowy”.
U pacjentów z już rozwiniętą chorobą niedokrwienną, nawracający bezdech dalej pogłębia niedotlenienie mięśnia sercowego, zwiększając ryzyko złośliwych komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu.

W tym kontekście nie dziwią wyniki badań, które w rzetelny sposób wykazały zależności między występowaniem OBS a chorobami serca i naczyń, takimi jak: choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, niewydolność serca.

Wyniki badań

Badanie „The Sleep Heart Health Study” wykazało wyraźne zależności między obturacyjnym bezdechem sennym a CAD (ang. Coronary Artery Disease), czyli chorobą niedokrwienną serca, zwaną również chorobą wieńcową. W badaniu tym udział wzięły 4422 osoby powyżej 40. roku życia (1927 mężczyzn oraz 2495 kobiet). Każdego z badanych poddano badaniu polisomnograficznemu i obserwacji przez średnio 8,7 roku.

W trakcie obserwacji u 473 pacjentów wystąpiły objawy CAD:
  • u 76 stwierdzono zaostrzenia powikłane zgonem sercowym,
  • u 185 rozpoznano zawał serca,
  • u 212 osób wykonano plastykę naczyń wieńcowych.

Wyniki badania wyraźnie potwierdziły zależność między obturacyjnym bezdechem sennym a chorobą wieńcową u mężczyzn między 40 a 70 rokiem życia. Udowodniono, że w przypadku występowania ciężkiej postaci OBS pełnoobjawowa choroba wieńcowa rozwijała się u nich o 68% częściej niż u pacjentów bez bezdechu. Ponadto, objawowa niewydolność serca rozwijała się o 58% częściej.

Pacjenci ci byli obarczeni zwiększonym ryzykiem udaru oraz nagłego zgonu sercowego, w tym zgonu w czasie snu, który zdarza się u mężczyzn nawet nieprzekraczających 50. roku życia.

Podsumowanie

Pamiętajmy – choroby serca i układu krążenia są w Polsce jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań, zgonów i trwałej niepełnosprawności. Wiąże się to ze stylem naszego życia, sposobem odżywiania oraz zmianami cywilizacyjnymi. Obturacyjny bezdech senny w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia wspomnianych chorób oraz zaostrzenia ich przebiegu.

Jeżeli opis podstawowych objawów bezdechu sugeruje, że problem może dotyczyć również Ciebie – nie czekaj. Zadbaj o profesjonalną diagnozę!

Jedna myśl nt. „Bezdech senny a choroby serca (cz. 1)

  1. Pingback: Bezdech senny a choroby serca (cz. 2) | Blog | Centrum Leczenia Bezdechu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *