Bezdech senny a choroby serca (cz. 2)

Bezdech senny a zaburzenia rytmu serca

W poprzednim artykule z cyklu omówiliśmy zależności między OBS a chorobą wieńcową. Tym razem chcielibyśmy przyjrzeć się wpływowi bezdechu sennego na zaburzenia rytmu serca.

Wielokrotnie już zwracaliśmy uwagę naszych czytelników na fakt, że chrapanie to nie tylko przypadłość uciążliwa dla najbliższej rodziny chorego, ale też symptom groźnego schorzenia. Obturacyjny bezdech senny – bo o nim mowa – wywiera poważny, negatywny wpływ na wszystkie układy, w tym na układ krążenia. Wyraźny i bezpośredni jest związek chrapania z zaburzeniami rytmu serca.

Chrapanie a zaburzenia rytmu serca

Mechanizm OBS polega na upośledzeniu lub całkowitym zahamowaniu przepływu powietrza przez układ oddechowy w obu kierunkach. Przypomnijmy: „Bezdechem” nazywamy zatrzymanie oddechu na okres dłuższy niż 10 sekund.

W konsekwencji takiego zahamowania przepływu powietrza, w ciele chorego dochodzi do hipoksjii (niedoboru tlenu) i hiperkapnii (nadmiernego wzrostu stężenia CO2). Naturalnym odruchem obronnym organizmu w tej sytuacji jest wzmożenie pracy mięśni klatki piersiowej i brzucha, które ma na celu wymuszenie oddechu.

Gwałtownie narasta wówczas aktywność układu adrenergicznego co prowadzi do wyrzutu amin katecholowych – związków powodujących gwałtowne otwarcia gardła wraz z głośnym chrapnięciem i gwałtownym przebudzeniem. Nagłe wybudzenie prowadzi do natychmiastowego wzrostu ciśnienia krwi, hiperwentylacji oraz tachykardii – przyspieszenia rytmu serca.

Taka nadmierna, wyrównawcza wentylacja w nagły sposób dostarcza organizmowi dużej (nadmiernej) ilości tlenu, co prowadzi z kolei do hipokapnii (zbyt niskiego stężenia CO2). Organizm musi teraz odpowiedzieć zwolnieniem oddechu oraz rytmu serca. Kiedy chory zasypia, gardło zapada się ponownie i cały opisany cykl rozpoczyna się od początku.

Konsekwencje zaburzeń rytmu serca wywołanych chrapaniem

Opisane gwałtowne zmiany powodują silne różnice w częstości rytmu serca, które nazywamy brady- (rytm zbyt wolny) i tachykardią (rytmy przyspieszony) zatokową. W grupie chorych z OBS, w okresach chrapania i bezdechu stwierdza się zatem gwałtowne zmiany częstości rytmu zatokowego, z okresami zwolnienia rytmu, naprzemiennie z okresami gwałtownie narastającego przyspieszenia.

Takie zaburzenia rytmu serca mogą imitować zespół chorego węzła zatokowego, tzw. zespół brady–tachykardia. Ponadto, kiedy postać OBS jest ciężka, mamy do czynienia z okresami bradykardii, gdzie pauzy między kolejnymi uderzeniami serca w godzinach snu przekraczają nawet 2 sekundy.

Opisane zaburzenia rytmu serca, u chorych bez organicznej choroby serca mają postać skurczów dodatkowych, częstoskurczu i migotania przedsionków. Sytuacja jest znacznie groźniejsza u osób cierpiących na organiczne choroby serca lub wrodzoną skłonność do takich chorób. W takich przypadkach może dochodzić do typowego trzepotania przedsionków, przedsionkowych i komorowych zaburzeń rytmu – nawet do jego złośliwych postaci, które bezpośrednio zagrażają życiu pacjenta.

Inne niebezpieczeństwa

Zauważmy również, że sposoby w jakie niejednokrotnie próbujemy niwelować senność i zmęczenie, będące wynikiem OBS, często dodatkowo szkodzą naszemu sercu. Wymieńmy tu choćby negatywny wpływ kawy, papierosów czy napojów energetycznych.

Pamiętajmy – lista niebezpiecznych następstw OBS jest długa. Jeżeli zaobserwowałeś/zaobserwowałaś u siebie opisane przez nas typowe objawy OBS nie czekaj – zadbaj o profesjonalną diagnozę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *