Badanie snu w domu pacjenta

Czytelnicy naszego bloga na pewno wiedzą już, że podstawowym narzędziem diagnostycznym Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS) jest badanie snu. (Zainteresowanych odsyłamy do odpowiedniej sekcji naszej strony.) W toku praktyki lekarskiej bardzo często spotykamy się jednak z pytaniem: „Czy badanie to jest wiarygodne?”

Jak wiarygodnie zbadać sen?

Chorzy poddawani badaniu bardzo często zwracają nam uwagę, że w czasie nocy badania „źle spali”, a zatem do wyników należałoby podchodzić sceptycznie. Trudno się temu dziwić: Badanie snu przeprowadzane w szpitalu, czy nawet profesjonalnej pracowni badania snu może wiązać się z istotnym stresem, który utrudnia badanemu zaśnięcie i obniża ogólną jakość snu.

Tymczasem za w pełni wiarygodne można uznać tylko badanie snu przeprowdzone w najbardziej fizjologicznych i codziennych warunkach. Nasze wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii OBS wyraźnie pokazuje, że optymalne warunki rejestracji snu uzyskać można przeprowadzając badanie bezpośrednio w domu pacjenta. Na życzenie chorego, zespół Centrum Leczenia Bezdechu przyjeżdża do jego domu, wyjaśnia istotę badania i zakłada specjalistyczną aparaturę monitorującą.

Tak wykonane badanie ma najwyższą jakość – żaden szpital ani klinika nie może zastąpić Twojego własnego łóżka.

Przyjedziemy do Ciebie do domu i zbadamy Twój sen.

EEG prawdę powie…

Zdarzają się jednak również przypadki, gdy mimo przeprowadzenia badania snu w domu, pacjent ma wątpliwości, czy spał wystarczająco długo. Badanie snu jest bezbolesne i nie wiąże się z żadnym niebezpieczeństwem dla badanego, jednak czasem stres jest mimo wszystko na tyle duży, że pacjent nie może zasnąć nawet we własnym łóżku.

W chwili obecnej realizujemy dwa rodzaje badań snu: badanie snu bez EEG i z EEG (więcej informacji o obydwu typach badania znajdziesz na naszej stronie). Jeśli objawy bezdechu są typowe a pacjent nie ma trudności z zaśnięciem, badanie bez EEG jest zwykle w pełni wystarczające. Widoczne patologiczne zmiany zapisu pozwalają na pewne potwierdzenie zaburzeń oddychania w czasie snu.

W przypadku wątpliwości co do jakości snu (na przykład gdy pacjent spodziewa się trudności z zaśnięciem), zapis EEG, EMG i EOG pozwala nam zyskać pewność, czy chory spał, kiedy spał i w jakiej był fazie snu. Dodatkowo możemy przeanalizować, kiedy (w jakiej fazie snu i w jakich okolicznościach) wystąpiły zaburzenia oddychania w czasie snu.

Zastosowanie leków ułatwiających zaśnięcie

Jeżeli zapis EEG wskazuje, że jakość snu podczas badania nie była wystarczająca, wówczas badanie należy powtórzyć. Lekarz może również – w porozumieniu z pacjentem – podejąć decyzję, o zastosowaniu leku ułatwiającego zaśnięcie. Wówczas jednak analiza wyników badania musi uwzględniać ten fakt, gdyż stosowane leki mogą zmienić fizjologię snu.

Zachęcamy zatem naszych pacjentów do wykonania pełnej polisomnografii z oceną faz snu. To niezwykle dokładne badanie pozwalające dosłownie wejrzeć w głąb mózgu i zobaczyć, co dzieje się w nim podczas snu.

Pamiętajmy – częstość zaburzeń snu jest bardzo duża, a dbałość o zdrowie, to także dbałość o zdrowy sen.

Jedna myśl nt. „Badanie snu w domu pacjenta

  1. Pingback: Czy mój bezdech jest obturacyjny? | Blog | Centrum Leczenia Bezdechu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *