Zmiany w przepisach

 

Szanowni Państwo,

Kierujemy się do Państwa w związku z sytuacją prawną opartą o treści dyrektywy unijnej 2006/126/WE, wprowadzonej w Polsce w 31 grudnia 2015 roku, dotyczącą problematyki bezdechu sennego u kierowców zawodowych.

Komisja Europejska, w oparciu o szereg danych naukowych, uznała obturacyjny bezdech senny za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na ryzyko wystąpienia wypadków samochodowych.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa kierowcy cierpiący lub podejrzewani o bezdech senny mogą stracić prawo jazdy. Równocześnie kandydaci na kierowców z rozpoznanym bezdechem sennym mogą mieć trudności z jego uzyskaniem.

W sytuacji wypadku komunikacyjnego, brak weryfikacji rozpoznania bezdechu sennego, przy obecności klinicznych czynników ryzyka tej choroby, może stać się podstawą prawną do wszczęcia postępowania sądowego skutkującego odmową uzyskania odszkodowania wypłacanego przez zakłady ubezpieczeń.

Nasza oferta

Wychodząc naprzeciw tej sytuacji proponujemy Państwu sprawną pomoc, która w pełni zabezpieczy Państwa przed wszelakimi konsekwencjami bezdechu sennego u kierowców.

Jesteśmy zespołem od lat zajmującym się diagnostyką i leczeniem bezdechu sennego. Potrafimy sprawnie rozpoznać bądź wykluczyć bezdech senny oraz skutecznie leczyć tę chorobę. Wydajemy stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające bądź wykluczające rozpoznanie bezdechu sennego.

Jeśli okaże się, że Państwo lub Państwa pracownicy cierpią na bezdech senny, sprawnie rozpoczniemy jego leczenie.

Skutecznie leczony bezdech senny nie stanowi żadnego przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów.

Fakt podjęcia leczenia zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. Taka dokumentacja medyczna będzie dla Państwa gwarancją bezpieczeństwa zawodowego i prawnego.

Oferta dla firm transportowych