Bezdech senny a udar mózgu

W wielu artykułach na naszym blogu zwracaliśmy uwagę na zdradliwy charakter OBS. Podkreślaliśmy, że bezdech senny, objawiający się niekiedy przez długi czas wyłącznie zwyczajnym chrapaniem, jest niebezpieczny ze względu na swoje ukryte skutki.

Powiązanie skutków z przyczyną bywa w przypadku OBS trudne. W naszym poprzednim artykule omówiliśmy obszernie związek OBS z problemem impotencji u mężczyzn. Chociaż zaburzenia erekcji to problem niewątpliwie bardzo przykry i wpływający na pogorszenie jakości życia, to jednak samemu życiu pacjenta nie zagrażają. Niestety – bardzo powszechne są również powikłania OBS, gdzie takie niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne. Jedno z najpoważniejszych – to udar mózgu.

Udar mózgu – czym jest i jakie są jego objawy?

Światowa organizacja zdrowia (WHO) definiuje udar jako: „nagłe wystąpienie ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny i wynikające z przyczyn naczyniowych”. Objawy wystąpienia udaru są bardzo charakterystyczne i raczej dobrze znane. Przypomnijmy, że należą do nich zaburzenia czucia, drętwienie i niedowład po jednej stronie ciała, bełkotanie, trudności w mówieniu oraz rozumieniu mowy, niedowidzenie na jedno oko lub niedowidzenie połowy pola widzenia, jak również utrudniona koncentracja i trudności w zachowaniu równowagi.

Zaznaczmy dla porządku, że zaobserwowanie wymienionych objawów u siebie bądź osób w naszym otoczeniu powinno wiązać się z natychmiastowym wezwaniem pomocy lekarskiej.

Udar mózgu w Polsce

Omawiając problematykę udaru mózgu w kontekście polskim, musimy niestety podkreślić, że wyniki badań statystycznych przeprowadzonych wśród pacjentów w naszym kraju są wyjątkowo niepokojące. O ile zapadalność na udar mózgu jest w Polsce bardzo zbliżona do średniej europejskiej (177,3/100 000 mężczyzn i 125/100 000 kobiet), o tyle dalej jest już znacznie gorzej. Śmiertelność pacjentów po udarze wynosi w Europie 25%, zaś w Polsce aż 40%! Dodatkowo, niepełnosprawność po przebytym udarze dotyka 50% pacjentów w Europie, ale aż 70% w Polsce. Jeśli te wyniki są mało obrazowe – ujmijmy sprawę prościej: udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci oraz głównym powodem trwałej niesprawności u dorosłych ludzi w Polsce.

Udar a OBS

Dla osób podejrzewających u siebie OBS szczególnie ważny jest fakt, iż wiele niezależnych badań potwierdziło wyraźny związek między tym schorzeniem a wystąpieniem udaru mózgu. Projekty badawcze prowadzone w USA, Niemczech, Japonii czy Polsce wykazały wyraźny wpływ OBS na podwyższenie ryzyka udaru. OBS okazało się być również czynnikiem utrudniającym rehabilitację po udarze i zwiększającym ryzyko trwałej niepełnosprawności. Mechanizm odpowiedzialny za takie trudności nie jest zbadany, jednak lekarze podejrzewają, że obniżenie jakości snu utrudnia właściwą regenerację mózgu. Ponadto, japońscy uczeni odkryli, że występowanie OBS u pacjentów wyraźnie wiązało się z ilością obserwowanych mikrouszkodzeń mózgu, będących skutkami tak zwanego „cichego udaru”, czyli udaru, którego przebieg był na tyle łagodny, że pacjent mógł w ogóle nie zdawać sobie sprawy z jego wystąpienia.

Wnioski

Powiązanie OBS z udarem mózgu jest więc wyjątkowo dobrze udokumentowane a zainteresowanie badaczy tym problemem stale rośnie. Trudno się dziwić, skoro mamy tu do czynienia ze schorzeniem często występującym i wyjątkowo niebezpiecznym. Warto zatem pamiętać, że udar mózgu nie jest wyłącznie problemem osób starszych. Powinniśmy również unikać traktowania udaru jako „zrządzenia losu” – wydarzenia, na którego wystąpienie nie mamy żadnego wpływu i nie jesteśmy w stanie go przewidzieć. Jesteśmy w stanie, a jednym z alarmujących sygnałów jest niestety – pozornie niewinne – chrapanie.

Pamiętajmy: skutki OBS mogą być bardzo poważne, zaś schorzenie można łatwo i bezboleśnie leczyć. Jeżeli podejrzewają Państwo u siebie OBS, na pewno warto skonsultować się z lekarzem i uzyskać profesjonalną diagnozę.

2 myśli nt. „Bezdech senny a udar mózgu

Skomentuj Larmed Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *